Třídy zvukové absorpce

Absorpční diagramy níže udávají koeficient praktické zvukové absorpce, αp v souladu s mezinárodním standardem EN ISO 11654. Stejný standard definuje zvukovou absorpci vyjádřenou jednou hodnotou αw, a třídy zvukové absorpce, které jsou uvedeny u produktů.

Functional demands Acoustics

1. Absorpční třída A

2. Absorpční třída B

3. Absorpční třída C

4. Absorpční třída D

5. Absorpční třída E

6. Neklasifikováno

7. Frekvence v Hz

8. αp Praktický koeficient  absorpce

 

Absorpční třídy jsou označeny A – E, přičemž absorpční třída A představuje nejvyšší úroveň absorpce zvuku. U dané absorpční třídy musí být vždy uvedena specifikovaná celková hloubka systému (o.d.s.).

Standard ASTM C 423 rovněž specifikuje dva různé parametry, NRC (Noise Reduction Coefficient – koeficient pohltivosti zvuku) a SAA (Sound Absorption Average – průměrná zvuková absorpce). Obě hodnoty jsou vypočteny jako průměr vztažený na frekvenční rozsahy (250 – 2000 Hz a 200 – 2500 Hz, v tomto pořadí).

  

1. Povrch místnosti
2. Celková hloubka systému (o.d.s.)
3. Pohlcovač zvuku

 

Všechny hodnoty pohltivosti zvuku a akustické křivky musí být vždy doplněny o údaj s uvedením celkové hloubky systému (o.d.s.). Hodnoty akustické pohltivosti bez souvislosti s o.d.s. nemohou být uvažovány pro účely srovnávání.

POZNÁMKA: Uvedený koeficient absorpce ani požární vlastnosti nemohou být garantovány, jakmile budou povrchy našich produktů opatřeny dodatečnými nátěry a malbami.

Kontaktujte nás

Kancelář Ecophon

Smrčkova 2485/4 (budova DOCK II)

180 00 Praha 8

Telefon: +420 220 406 580

 

Kancelář Ecophon Slovensko

Stará Vajnorská 139

831 04 Bratislava

Telefon: +421 904 955 426

  

 

Kontaktujte nás

Kancelář Ecophon

Smrčkova 2485/4 (budova DOCK II)

180 00 Praha 8

Telefon: +420 220 406 580

 

Kancelář Ecophon Slovensko

Stará Vajnorská 139

831 04 Bratislava

Telefon: +421 904 955 426