Home / Inspirace / Velké ucho - jak vnímají hluk děti?

Velké ucho - jak vnímají hluk děti?

Úroveň hluku ve vybraných mateřských školkách je vysoká. Jak se dětem a vyučujícím v takovém prostředí pracuje?

Akustika ve školách zásadně ovlivňuje vývoj a zdraví dětí a jejich schopnost vnímat nové informace.

 

Spojili jsme síly s neziskovou organizací TEREZA, která v České republice působí od roku 1979. Dnes vzdělává přes 94 000 dětí. Svoji činnost realizuje prostřednictvím programů, pomocí kterých mohou děti pečovat samy o naše životní prostředí.

O projektu Velké ucho

Výzva (úkoly) byla zaslána do 100 Ekoškolek v České republice. Děti společně se skřítky Hlučňáčky a Ticháčky zkoumaly hluk a zvuk v mateřské škole a interaktivně se zapojily do řešení zvukového pohodlí v prostorách školy. Měly možnost se seznámit s tím, jak zvuk vzniká, jak se šíří, a jak může ovlivnit jejich chování. Velký důraz byl kladen na míru zapojení a nápaditost dětí, kvalitu zpracované výzvy včetně fotodokumentace.

 

        

    

 

 

Skřítci vyrobeni dětmi v MŠ Vlkava

Vítězové a odměny

Cenou pro tři nejlepší mateřské školky, které v maximální míře zkoumaly a řešily problém hlučnosti, byla akustická úprava prostoru, který samy definovaly jako nejhlučnější a nejméně příjemný pro pobyt. 

1. místo - mateřská školy Dřísy, okres Praha - východ

Skvělou práci odvedl Ekotým mateřské školky v Dřísech pod vedením paní učitelky Kláry Jindrové.

Za nejhlučnější místo v této školce byla označena společná herna o rozloze 135 m2, která slouží až pro 33 dětí.

Video níže zachycuje postřehy vedoucí učitelky Kláry Jindrové a prostředí herny.

 

Pro prostor denní místnosti mateřských škol a jídelny předepisuje norma ČSN 73 0527 širokopásmový akustický obklad stropu.

Další požadavky již nejsou blíže definovány.Bylo navrženo akustické řešení Ecophon MasterTM SQ a instalováno 35% podlahové plochy.

Za povšimnutí jistě stojí fakt, že před provedením akustických úprav se hodnoty značně přibližují hraniční hodnotě 80 dB, při níž už je doporučováno nosit ochranné pomůcky (sluchátka, zátky do uší).

 

2. místo - mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav

Mateřská škola ve Vlkavě pro svoji činnost využívá část budovy z 19. století, kde jsou typickým znakem vysoké klenuté stropy.

Kapacita mateřské školky je 28 dětí a při tomto počtu je nutné využívat všechny prostory – 2 herny a jídelnu, kde se děti nejen stravují, ale také zde probíhají všechny výtvarné činnosti. Problém velkého hluku právě v jídelně byl značný, k čemuž přispívaly nejen použité tvrdé povrchy, ale také vysoká světlá výška místnosti – 3,5 m. Při delším pobytu v jídelně si děti stěžovaly na nepříjemné prostředí a ztíženou komunikaci.

Pro tento prostor byla zvolena instalace systému Ecophon AdvantageTM A po celé ploše stropu (28 m2) a akustického stěnového systému Ecophon AkustoTM Wall A o výměře 3 m2.

 

   

Před akustickou úpravou

                                                         

Po akustické úpravě

    MŠ Vlkava, jídelna                                                                            MŠ Vlkava, jídelna
    Hladina akustického tlaku LAeq = 76,1 dB                                                   Hladina akustického tlaku LAeq = 67,2 dB
 
Hladina akustického tlaku poklesla o 8,9 dB

 

A jak zhodnotila akustické řešení v jídelně paní ředitelka Jitka Čadilová?

„Dříve byl prostor jídelny akusticky nevyhovující, ale byli jsme na to zvyklí. Netušili jsme, že se to dá změnit a ani bychom neměli dostatek financí. Velkou změnu jsme neočekávali, ale po realizaci se prostor jídelny opravdu změnil. Zvuk se zde již tolik nešíří a hlavně nevzniká ozvěna. Všichni si změnu pochvalujeme a děti si již nezakrývají uši při větším hluku."

Paní ředitelka byla akustickým řešením tak fascinována, že se následně rozhodla pro další úpravy prostor školky (šatny a sociálního zařízení), aby dětem a zaměstnancům zajistila příjemné prostředí pro vzdělávání a práci.

3. místo - mateřská školy Mokrá, okres Brno - venkov

Tato mateřská škola sídlí v přízemní bezbariérové budově. Pro svoji výchovně vzdělávací činnost má k dispozici 5 tříd, halu a tělocvičnu.

Konečná volba místnosti pro akustickou úpravu padla na kuchyň, kde se přímo nevaří, ale slouží k úpravě a výdeji jídel. Následné mytí nádobí je nejčastějším zdrojem hluku. Kuchyň je vybavena výdejním oknem, které je však neuzavíratelné, a tím dochází k šíření hluku do třídy Motýlků a narušuje jak výuku, tak v odpoledním čase odpočinek.

Kuchyň o výměře 22 m2 jsme opatřili akustickým systémem Ecophon AdvantageTM A, a jako bonus jsme se rozhodli pro instalaci volně zavěšených prvků Ecophon SoloTM do třídy Motýlků, které zabrání šíření hluku po celé místnosti.

Zajímaly nás proto akustické náměry hned dvou prostor – samotné kuchyně a dále také třídy Motýlků. Vstupní a výstupní měření akustických parametrů probíhalo jednak v době oběda ve třídě, a pak v kuchyni při mytí a úklidu nádobí. Výsledné poklesy hladin hluku o 2,7 dB při obědě a o 3,6 dB při činnostech v kuchyni byly výrazné.

Připomeňme si, že pokles hladiny hluku o 3 dB znamená, snížení hluku na polovinu.

Kontaktujte nás

Kancelář Ecophon

Smrčkova 2485/4 (budova DOCK II)

180 00 Praha 8

Telefon: +420 220 406 580

 

Kancelář Ecophon Slovensko

Stará Vajnorská 139

831 04 Bratislava

Telefon: +421 904 955 426

  

 

Protokol z měření

Hodnoty hladiny hluku a doby dozvuku před a po instalaci akustických úprav u vítězných mateřských školek.

PDF ke stažení

Svoji činnost realizuje prostřednictvím programů, kde jsou zapojeny děti, učitelé a rodiče. Velké ucho se realizovalo v rámci programu "Ekoškola pro mateřské školky".

Na web TEREZY

Mateřská škola

Jak vytvořit příjemné akustické prostředí ve školkách?

Přečtěte si více

Kontaktujte nás

Kancelář Ecophon

Smrčkova 2485/4 (budova DOCK II)

180 00 Praha 8

Telefon: +420 220 406 580

 

Kancelář Ecophon Slovensko

Stará Vajnorská 139

831 04 Bratislava

Telefon: +421 904 955 426