... / Basis-akustik / Vælg den rigtige lydabsorption / Lydabsorptionsklasser

Lydabsorptionsklasser

Absorptionsdiagrammerne i denne udgivelse viser den praktiske lydabsorptionskoefficient, αp i henhold til den internationale standard EN ISO 11654. Den samme standard definerer lydabsorptionens enkelte værdi, αw, og lydabsorptionsklasserne, som angives for produkterne i denne udgivelse.

Functional demands Acoustics

 

1. Absorptionsklasse A     5. Absorptionsklasse E

2. Absorptionsklasse B     6. Uklassificeret

3. Absorptionsklasse C     7. Frekvens Hz

4. Absorptionsklasse D     8. αp Praktisk absorptionsfaktor

Absorptionsklasserne er betegnet A-E, hvor absorptionsklasse A har den højeste lydabsorption. En total konstruktionshøjde på systemet (tkh) skal altid angives for en given absorptionsklasse. 

ASTM standarden C 423 specificerer to forskellige værdier, NRC (Noise Reduction Coefficient) og SAA (Sound Absorption Average). Begge værdier er kalkuleret som et gennemsnit af frekvensværdierne (250-2000 Hz og henholdsvis 200-2500 Hz).

 

1. Rumoverflade
2. Minimum total konstruktionshøjde (tkh)
3. Lydabsorbent

Alle typer lydabsorptionsværdier og kurver skal  ledsages af tal, der angiver en total konstruktionshøjde (tkh). Lydabsorptionstal, uden tilsvarende tkh, er utilstrækkelige og kan ikke anvendes til sammenligning.

Bemærk: De angivne absorptionskoefficienter så vel som brandegenskaberne bliver forringet i forbindelse med maling.

Kontakt os

Saint-Gobain Ecophon A/S
Hammerholmen 18E
2650 Hvidovre

Telefon:  +45 36 77 09 09
Fax:       +45 36 77 09 05
Mail:      info@ecophon.dk

CVR.: 67147413

Vælg den rigtige lydabsorption

Læs mere

Kontakt os

Saint-Gobain Ecophon A/S
Hammerholmen 18E
2650 Hvidovre

Telefon:  +45 36 77 09 09
Fax:       +45 36 77 09 05
Mail:      info@ecophon.dk

CVR.: 67147413