Allianz Büro

Projekt: Büro der Versicherungsgesellschaft Allianz

Land/Ort: Polen / Warschau

Projektdesign: Studio Quadra

Trockenbauer: Tetris by Neoświat

Fotos: Bartosz Makowski