Poruchy sluchu

Omezená schopnost sluchu neboli nedoslýchavost. Měří se v Db.