Váhová křivka A

Lidský sluch se díky evoluci přizpůsobil tak, abychom co nejlépe rozuměli mluvenému slovu. Proto je lidské ucho citlivější na frekvence mezi 1 – 5 kHz, to znamená že v tomto frekvenčním rozsahu vnímáme zvuk jako hlasitější.

Například signál o síle 90dB a frekvenci 50Hz nám bude připadat tišší, než signál o stejné síle (90dB) na frekvenci 2 kHz.