Absorpční třída

Absorpční třídy jsou označeny A-E, přičemž absorpční třída A představuje nejvyšší úroveň absorpce zvuku rovné ISO 11654.