Akustická pole přímých vln

Akustická pole přímých vln, která existují hlavně ve středních a vyšších kmitočtech, spočívají v energii zvuku vyvíjené v rovině, která je rovnoběžná s povrchem absorbujícím zvuk (což je obvykle strop). Doba dozvuku v místnosti je určena hlavně zvukovými poli přímých vln. To prakticky znamená, že doba dozvuku je podstatně delší než hodnota vypočtená pro difuzní zvuková pole.