Akustika staveb

Obor akustiky, který se zabývá šířením zvuku uvnitř budov.