Akustika

Akustika je vědní obor zabývající se vznikem zvukových vln, jejich šířením, vnímáním zvuku sluchem a jeho následným přenosem do prostoru. Samotné slovo „akustika“ pochází z řec. akoustikós, což znamená „týkající se slyšení“.