Artikulační index (AI)

Artikulační index (AI) je objektivní metoda pro stanovení kvality přenosových cest pro přenos řeči. Artikulační index s hodnotou nižší než 0,3 se rozumí prostředí s nesrozumitelným prostředím. Hodnota vyšší než 0,7 naopak znamená skvělou srozumitelnost řeči v dané místnosti.