Audiogram

Audiogram je graf zobrazující pacientovu úroveň sluchu a rozsah sluchových ztrát u každého ucha. Diagnostika probíhá pomocí audiometru.