Audiometr

Audiometr je přístroj pro vyšetřování funkčních vlastností sluchového ústrojí člověka. Jde o kalibrovaný elektrický generátor akustických frekvencí v rozsahu slyšitelnosti s patřičnými přídavnými zařízeními. Výsledek měření v decibelech se zakresluje do tzv. audiogramu.