Audiometrická kabina

Akusticky definovaný prostor, kde vyšetřující lékař či sestra zaznamenávají různé hladiny intezity zvuku, které vyšetřovaný právě slyšel. Zvuk je veden ze sluchátek do zevního zvukovodu až do vnitřního ucha, kde se mechanický podnět transformuje na elektrický vzruch. Setkat se můžete také s Vyšetřením tzv. kostního vedení, jenž se provádí kostním vibrátorem přiloženým na výběžek kosti skalní za boltcem. Zvuk je potom veden kostmi lebky přímo do vnitřního ucha.