Váhový filtr

Z důvodu závislosti lidského vnímání intenzity zvuku na jeho frekvenci, se při měření hluku používá váhový filtr, který tuto závislost kompenzuje. Nejčastěji se v akustice používá filtr A (značení dB(A) nebo dBA), ve speciálních případech pak filtr C.