Čistý tón

Tón, který je tvořený pouze jednou frekvencí (sinusovou vlnou).