Difrakce zvuku

Difrakce je jev, ke kterému dochází v oblasti okraje překážky, kde se postupující zvuková vlna „ohýbá“ a  dostává se tak do oblasti geometrického stínu překážky.