Foném

Foném (hláska)  je základní jednotka (segment) zvukové stránky řeči, kterou se zabývá fonetika a fonologie.