Frekvenční analýza

Frekvenční analýza nám poskytuje jiný pohled na měřený časový průběh akustického, vibračního nebo obecného signálu. Někdy je často označována za transformaci signálu (transformace časové osy na osu frekvenční). Výsledný pohled na transformovaný signál se nazývá frekvenční spektrum.