Frekvenční maskování

Maskování je vlastnost lidského ucha, kdy vnímání jednoho zvuku je ovlivněno přítomností druhého zvuku. Maskování rozlišujeme podle charakteru vzniku na frekvenční a časové.