Frekvenční pásmo

Vymezený interval frekvencí mezi dolní a horní mezní frekvencí. Například, frekvence 125 Hz se řadí mezi frekvence zachycující zvukové vlny v rozpětí 88-176 Hz.