Hertz (Hz)

Jednotka frekvence vyjadřující počet kmitů (cyklů)) za sekundu.