Hluk přenášený vzduchem

Hluk přenášený vzduchem lze popsat jako zvukové vlny, které po naražení na překážku (stavební prvek, nábytek) vytváří nepříjemné chvění.