Impuls

Krátký akustický nosič signálu. Například "píchnutí" balónku.