Počáteční časová prodleva

Čas mezi příchodem přímého zvuku a příchodem prvního odrazu stejného zvuku.