Mezizónový útlum stropních systémů

Měření útlumu mezi zónami prokazuje vlastnosti odrazu zvuku stropních systémů, pokud se používají ve spojení s děliči prostoru s omezenou výškou. Toto uspořádání se běžně používá v kancelářích za účelem dosažení diskrétnosti řeči mezi pracovišti.


  1. Prázdný prostor
  2. Zkušební vzorek podhledu
  3. Reproduktor
  4. Referenční umístění (zdroj)
  5. Clona
  6. Pozice měření

Nastavení měření pro mezizónový útlum je pevně spojeno s definovaným prostorovým uspořádáním, daným 1,5 metru vysokým děličem prostoru a definovanými polohami pro zdroj a přijímač. Útlum mezi zónami se vypočítá jako rozdíl v úrovni akustického tlaku mezi zdrojem a přijímačem pro každé třetinooktávové pásmo ve frekvenčním rozsahu 200-5000 Hz a v každé vzdálenosti.