Oktávová pásma

Oktávové pásmo pokrývá rozsah frekvencí mezi dvěma nastavenými body. Například oktávové pásmo 125 Hz pokrývá frekvenční rozsah 88-176 Hz.