Třetinooktávové pásmo

Třetinooktávové pásmo pokrývá rozsah frekvencí mezi dvěma nastavenými body. Například třetinooktávové pásmo 125 Hz pokrývá frekvenční rozsah 111-140. Analýza třetinooktávového pásma poskytuje podrobnější informace než analýza oktávového pásma.