Osa zdroje zvuku

Úhel osy, kterým zvuk dopadá na daný povrch.