Úhel dopadu

Úhel pod kterým dopadá zvuk na daný povrch. Obecně platí, že úhel dopadu se rovná úhlu odrazu.