Audiometrická komora

Speciálně upravená místnost, která slouží pro různá audiologická měření. Tato komora je izolovaná od vnějšího prostředí, čı́mž potlačuje rušení.