Akustické deskriptory místnosti

Objektivní měřitelné deskriptory pro kvantifikaci různých aspektů akustické kvality místnosti. Například doba dozvuku (RT), srozumitelnost řeči (C50), síla zvuku (G) a index přenosu řeči (STI).