Rychlost úbytku zvuku

Rychlost rozkladu zvuku udává rychlost sni┼żování hladiny akustického tlaku v dané místnosti. Udává se v dB/s.