Zvukový útlum paravánu

Zvukový útlum paravánu nebo zamezení šíření zvuku díky paravánům se měří pomocí ISO 20189.

Poznámka: podmínky v praxi se zpravidla odchylují od podmínek stanovených normou. Odrazy od stropů a stěn mohou výrazně snížit zjevný útlum zvuku paravánem.