Absorbéry zvuku

Materiály a konstrukce se schopností transformovat zvukovou energii na teplo.