Průměrná zvuková pohltivost (SAA)

Jedna hodnota pro faktory zvukové absorpce, včetně průměru třetinooktávových pásem ve frekvenčním rozsahu 200-2500 Hz.