Třída zvukové pohltivosti

Klasifikace absorbérů zvuku do tříd zvukové pohltivosti A-E podle EN ISO 11654, včetně frekvencí 200-5000 Hz.