Zvuková pohltivost

Znamená, že se zvuková energie přeměňuje na energii mechanických vibrací a/nebo na tepelnou energii. Zvuková pohltivost je vyjádřena jako koeficient zvukové pohltivosti α nebo třída zvukové pohltivosti (A-E) podle EN ISO 11654 nebo NRC / SAA podle ASTM C 423.