Neprůzvučnost

Schopnost stavebního prvku nebo stavební konstrukce snížit přenos zvuku skrz něj. Neprůzvučnost se měří při různých frekvencích, obvykle 100 - 3150 Hz. Vzduchová neprůzvučnost je vyjádřena jedinou hodnotou, Dn, f, w, Rw nebo R'w. Kročejová neprůzvučnost je vyjádřena jedinou hodnotou Ln, w nebo L 'n, w.