Hladina akustického tlaku (SPL)

Změny tlaku způsobené zvukovými vlnami, vyjádřené jako logaritmická hodnota s jednotkou dB. Nejnižší hladina akustického tlaku, kterou lze slyšet, je 0 dB, což se označuje jako prahová hodnota sluchu. Nejvyšší úroveň, kterou lze snášet, se nazývá práh bolesti a pohybuje se kolem 120 dB.