Srozumitelnost řeči

Chceme dobře rozumět a také chceme, aby ostatní rozuměli nám. Ve srozumitelnosti sledujeme poměr mezi signálem (zvuk, který chceme slyšet) a šumu (např. hluk na pozadí, odrazy zvuku). Akustická absorpce zpravidla pozitivně ovlivňuje srozumitelnost řeči. Srozumitelnost řeči