Třepotavá ozvěna

Opakující se echo mezi dvěmi horizontálními zvukovými poly - příčkami.