Ultrazvuk

Akustické vilnění, jehož frekvence leží nad hranicí slyšitelnosti lidského ucha.