Ztráta srozumitelnosti souhlásek (Alcons)

Objektivní metoda testování kvality přenosové cesty, která udává v procentech počet souhlásek, které nejsou kvůli rušení přenosu srozumitelné.