Zvukotěsná komora

Místnost, která komplětně absorbuje odrazy zvukového nebo elektromagnetického vlnění. Nedochází zde ke vzniku echa.