Iveta Kralová

Iveta Králová

V roce 2006 jsem nastoupila do Ecophonu a od té doby je prostorová akustika nedílnou součástí mého života. Prošla jsem si několik pozic a musím konstatovat, že každá z nich mi přinesla nové zkušenosti v oblasti akustiky. Získané informace mám nyní možnost využít a mohu se více věnovat zkoumání vlivu akustického prostředí na lidské zdraví, chování a pracovní produktivitu. Zvuk totiž podobně jako např. světlo a teplota ovlivňuje naše cítění a vnímání daného prostoru. Nemá sice vizuální podobu, ale to mu vůbec neubírá na významu. Naopak.

Hluku je příliš
Zaměřuji se na interiérovou akustiku ve vzdělávacích zařízeních a kancelářských prostorách. Musím konstatovat, že hluku ve školách je opravdu příliš. Akustické podmínky pro výuku jsou mnohdy alarmující - špatná srozumitelnost řeči při výuce, echo a již zmiňovaná nadměrná úroveň hluku. Podmínky, které zatěžují nejen žáky, ale i vyučující. 

Trochu jiná situace je v kancelářích, které prošly velkou změnou a neustále se vyvíjí. Akustická pohoda je nezbytnou součástí pracovního prostředí v kancelářích a je ji přikládán nemalý význam.

Protože každý vnímáme akustiku jinak
Na své práci si nesmírně cením rozmanitosti. Každý pracovní den je jiný a přináší mi neustále nové výzvy. Mám možnost potkávat se a vést jednání s architekty, koncovými uživateli prostor, investory a developery a je zajímavé pozorovat a učit se, jak každý z nich přistupuje k interiérové akustice ze svého úhlu pohledu. Navzdory různým pohledům máme společný cíl – spolupracovat a vytvořit akusticky přívětivé prostředí.

 

Ing. Iveta Králová
Key segments manager, Office & Education & Healthcare
iveta.kralova@ecophon.cz