Akustická řešení pro zdravotnická zařízení

Doctor examining her patient

Existují 3 faktory, které musíme zvážit, abychom dosáhli optimálního prostředí pro zdravotní péči:

  1. Navrhnout místnosti pro zotavení - udržet nízkou hladinu hluku
  2. Zajistit prostor tak, aby podpořil komunikaci – důraz na srozumitelnost řeči
  3. Ujistit se, že akustické výrobky splňují hygienické požadavky

Pokud toho dosáhneme, zajistíme výhody jak pro pacienty, tak pro personál:

  • Nižší krevní tlak
  • Lepší kvalita spánku
  • Nižší příjem léků proti bolesti
  • Zlepšení komunikace
  • Nižší úroveň stresu
  • Zvýšení bezpečnosti pacientů
  • Vhodné pracovní prostředí

Vstupní prostory

Ideální vstupní prostory jsou přívětivé, pohodlné a nestresující.

Prostory pro vzdělávání

Prostory jako jsou například přednáškové sály nebo zasedací místnosti.

Jídelny

Akustické úvahy pro jídelny nebo kantýny.

Chodby a sesterny

Co je třeba vzít v úvahu v podlouhlých prostorech, jako jsou chodby.

Sesterny

Nalezněte akustická řešení pro sesterny a prostory pro přípravu léků.

Čekárny

Příjemné prostředí pomáhá snížit úzkost v čekárnách.

Pokoje pacientů a vyšetřovny

V pokojích pro pacienty a vyšetřovnách by mělo být zajištěno soukromí, pohodlí a dobrá kvalita spánku.

Specializovaná oddělení

Prostory, jako jsou například operační sály, jednotky intenzívní péče, porodní a novorozenecká oddělení. 

Vlhké prostředí

Akustické stropní podhledy a zvukové stěnové absorbéry odolné proti vysoké vlhkosti. Ideální řešení pro prostory jako jsou šatny, sprchy a prádelny.

Laboratoře

Laboratoře se řadí mezi pracoviště, kde dochází k práci se vzorky či daty. Dobré akustické prostředí je zde tedy více než klíčové.

Společenské prostory

Společenské prostory jsou například obývací pokoje, společenské místnosti, jídelny a kuchyně v rámci péče o seniory.

Obývací prostory v domovech pro seniory

Osobní obývací prostor v domovech s péčí o seniory by měl poskytovat pocit bezpečí, soukromí a pohodlí.