Pracovníci kanceláře jsou často zapojeni do projektů a týmových úkolů. Aby byli úspěšní, potřebují přenášet poznatky v rámci skupiny, diskutovat a pořádat pracovní schůzky. Tyto činnosti probíhají přednostně odděleně od ostatních pracovníků, nicméně mnohdy se odehrávají v částečně otevřeném a někdy i ve zcela otevřeném prostoru.

Výzva

  • Podpořit komunikaci, zejména srozumitelnost řeči v místnosti
  • Zabránit ozvěnám v místnosti
  • Zajistit, aby zvuk nepronikal místnostmi dovnitř ani ve

Řešení 

  • Použijte stropní zvukové absorbery s výjimečnými absorpčními vlastnostmi pro všechny kmitočty řeči, zejména nízké frekvence a stěnové absorbéry. 
  • Požijte zvukové izolace.
  • Použijte zvuk pohlcující zástěny, pokud by mohli být rušeni lidé v přilehlých částech.

Akustická hlediska

Srozumitelnost řeči, šíření zvuku a hladina zvuku.

Doporučené výrobky

Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme kombinovat řešení z níže uvedeného seznamu. Navštivte prosím odpovídající produktovou stránku uvedenou v tabulce, abyste zjistili, které řešení nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

Stropní řešení  Stěnová řešení
Focus Akusto Wall A
Combison Akusto Wall C