Akutex™ TH

Akutex™ TH surface ceiling products

Akutex™ TH je povrch do prostředí s požadavky na hygienu a pravidelné čištění. Jedná se o barvený povrch, který lze omývat mokrou cestou i nízkotlakým čištěním a je vhodný zejména tam, kde může dojít ke kontaminaci a kde je nutné pravidelné čištění a to i dezinfekcí. Je doporučen do míst s občasnou vysokou mírou vlhkosti.

Dostupnost výrobku

Povrch Akutex™ TH je k dispozici u výrobků: 

Dostupnost barvy

     
Akutex TH surface colour

 

Bílá 0500
Nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N.
Světelná odrazivost 84%.