Mechanické vlastnosti

Mechanical properties icon

Informace včetně zátěžové kapacity pro stropní a nosné systémy Ecophon.

Zátěžová kapacita – stropní panely

Functional demands, Mechanical properties

Základním pravidlem je, že zatížení nesmí být přenášeno na panely. Světelné instalace, ventilační komponenty apod., umístěné v zavěšeném podhledu, by měly být neseny závěsným systémem, nebo by měly být ukotveny přímo do stropní konstrukce.

Panely Ecophon o modulech 600 x 600 mm a 1200 x 600 mm jsou schopny unést malou zátěž, například halogenová bodová světla. Zatížení panelu musí být rozloženo rovnoměrně podél okrajů otvoru - specifikace níže: 

Formát (mm) Tloušťka (mm)  Max. velikost otvoru (mm)   Max load (g)
 600x600, 1200x600  15  100  300
 600x600, 1200x600  20  100  500
 600x600, 1200x600  40  100  500

Více informací včetně integrovaných prvků na Connect přemostění.

Zátěžová kapacita - volně plovoucí prvky

Volně plovoucí prvky Ecophon Solo (zavěšeny na lankových závěsech) mohou být zatíženy dodatečně. Zatížení panelu by mělo být rovnoměrně rozloženo. Všechny závěsy by měly nést stejnou zátěž. Více informací o možnostech a pravidlech zatížení panelů naleznete v instalačních návodech: IG402, IG404, IG405, IG406, IG407, IG408, IG410 a IG411. 

Počet upevňovacích bodů Max. zatížení (kg)
3 ≤ 1,5
4 ≤ 2,0
6 / 8 ≤ 4,0
  • Panely se 3 upevňovacími body: Circle 
  • Panely se 4 upevňovacími body: Square, Freedom panely  s délkou ≤ 1200mm      
  • Panely s 6 upevňovacími body: Rectangle panely o velikosti 1800x1200, 2400x600, 2400x1200, Freedom panely s délkou > 1200mm
  • Panely s 8 upevňovacími body: Rectangle panely o velikosti 3000x1200

Zátěžová kapacita - nosný systém

Závěsné systémy Ecophon byly testovány v souladu s nařízením EN 13964:2014 (Tabulka 6) pro zjištění nosnosti a vzniku deformace.

Zátěžová kapacita každého prvku Connect je deklarována v Prohlášení o vlastnostech a na obalul.

Maximální zatížení (N)

Viz tabulka v části Mechanické vlastnosti pro každý stropní systém. Doporučené maximální zatížení při deformaci podle třídy 1 v EN 13964:2014 tabulka 6. Čísla se vztahují k bodovým zatížením připevněným k T-profilům, s odstupem minimálně 1 m.

Pro větší zátěže připevněné k T-profilům musí být přímo nad nimi umístěn hák.

Pokud je zatížení rovnoměrně rozloženo podél přírub T-profilů, například v případě čtyřstranně podepřeného svítidla 600x600 mm, lze zatížení zvýšit o 60 %. Stále je vyžadována vzdálenost 1 m. Např. když je maximální doporučené bodové zatížení 50 N, pak je povoleno celkové zatížení od čtyřstranně podepřeného svítidla 80 N.

Minimální nosnost (N)

Viz tabulka v části Mechanické vlastnosti pro každý stropní systém. Požadovaná minimální nosnost pro horní upevnění s minimálně 3 násobným bezpečnostním faktorem. Upevňovací prvky prodávané společností Ecophon tento požadavek splňují.

Napínané tkaniny

Mechanická stabilita napnutých tkanin je charakterizována dvěma parametry:

  • Pevnost v tahu: měřeno podle ISO 1421, udává maximální napětí, které tkanina snese před přetržením, když je natažena. Měří se ve směru osnovy i útku.
  • Pevnost v roztržení: měřeno podle EN 1875-3, udává sílu potřebnou k zahájení nebo pokračování roztrhání látky. Měří se ve směru osnovy i útku.

Případné dodatečné zatížení (jako osvětlení, ventilace) nesmí nést strečová tkanina a musí být zavěšena přímo z podhledu.